Skip to content
Menu

Termeni si condiții de utilizare a site-ului www.sexulvsbarza.ro

Aspecte Generale

Site-ul www.sexulvsbarza.ro este deținut și administrat de Asociația SEXUL vs BARZA (denumită în continuare ”Asociația”), cu sediul în Oltenița, str. Cuza-Vodă nr. 165, județul Călărași, Nr. Înregistrare Registru Național: 18158/A/2014, Cod Unic de Înregistrare nr. 33619209, reprezentată legal de către Adriana Radu, cu funcția de Președinte, adresa de e-mail: contact@sexulvsbarza.ro.

Prezentul site se adresează persoanelor cu vârsta de peste 14 ani. În cazul utilizatorilor minori aceștia se obligă să respecte caracterul actelor permise în cazul capacității de exercițiu restrânsă.

Prin intermediul site-ului www.sexulvsbarza.ro, dorim să ținem la curent vizitatorii noștri cu privire la activitatea noastră, prin oferirea de informații complete privind viziunea, misiunea și valorile noastre precum și cu privire la proiectele noastre.

Totodată, pentru ca suntem o organizație non profit avem nevoie de sprijinul dvs. pentru a ne putea duce misiunea la final. Astfel că prin intermediul site-ului www.sexulvsbarza.ro, se pot face donații online prin alegerea uneia dintre opțiunile puse la dispoziția vizitatorilor.

Condițiile de acces al site-ului

Prezenții termeni și condiții stabilesc condițiile de accesare și utilizare a site-ul www.sexulvsbarza.ro și de acces la serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ul web. Prin accesarea site-ului și/sau accesarea oricărei secțiuni a site-ului, vă dați acordul dvs. expres exprimat că ați citit și sunteți de acord cu Termenii și Condițiile.  Dacă nu sunteți de acord cu aceștia vă rugăm să părăsiți pagina noastră web.

Orice persoană care vizitează acest site o face pe propria răspundere

Este considerat Vizitator orice persoana care accesează sau vizualizează conținutul site-ului

Asociația îți rezervă dreptul de a actualiza prezenții Termeni si Condiții (T&C) periodic. Orice actualizare sau modificare va fi notificată prin avertisment vizibil pe site, versiunea modificată fiind aplicabilă oricărui Vizitator de la momentul afișării.

Asociația poate, fără orice altă notificare sau formalitate, să anuleze, să suspende sau să limiteze accesul la conținutul site-ului sau la o parte a acestui conținut, în caz de nerespectare de către Vizitatori a prezenților Termeni și Condiții.

Asociația nu va fi răspunzătoare pentru daunele sau pierderile suferite de Vizitatori ca urmare a încetării sau limitării accesului la site datorat încălcării de către aceștia a Termenilor și Condițiilor sau a legislației în vigoare.

Prezenții T&C reprezintă raportul contractual dintre părți cuprinzând prevederile minimale aplicabile. Aceștia se vor completa cu dispozițiile legale în vigoare în materie civilă, penală și contravențională.

Donații

Prin intermediul site-ului www.sexulvsbarza.ro se pot face donații online.

Donatorii au posibilitatea să selecteze prin intermediul site-ului modalitatea de donare pe care o doresc, fie prin alegerea unei sume pe care doresc să o doneze o singură dată, fie prin alegerea unor donații recurente.  Plata sumei donate se va face prin intermediul furnizorului de plăți online cu care Asociația are încheiat un contract de servicii, sau prin virament bancar realizat în contul Asociației indicat pe site.

În cazul în care ați ales să faceți o donație lunară, suma donată se va retrage automat, lunar, de pe cardul bancar indicat de dvs., până în momentul în care alegeți să nu mai donați.

Puteți oricând opri o donație lunară prin trimiterea unui mesaj către contact@sexulvsbarza.ro. Din momentul transmiterii mesajului nu vor mai exista retrageri pentru donații lunare.

Suma donată va fi folosită de către Asociație pentru  activitățile asociației de educație, consiliere și suport.

În cazul în care v-ați dat acordul prin completarea datelor de contact și abonarea la newsletter veți fi introduși în baza noastră de date pentru a vă informat periodic despre proiectele noastre.

Protecția datelor cu caracter personal.

Prin accesarea site-ului și a produselor puse la dispoziție pe www.sexulvsbarza.ro Asociația prelucrează datele dvs. cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor pentru care aceste date au fost solicitate și stocate. În ceea ce privește drepturile persoanei vizate astfel cum sunt ele garantate de Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date vă rugăm să accesați Politica de Confidențialitate pusă la dispoziție pe site precum și celelalte măsuri implementate pentru garantarea drepturilor dvs.

Copywriter și drepturi de proprietate intelectuală asupra site-ului

Întregul conținut al site-ului www.sexulvsbarza.ro, incluzând dar nelimitându-se la: design, desene, logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri și mărci comerciale, fotografii, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia foto sau video prezentate pe site, este în proprietatea exclusivă a Asociației SEXUL vs BARZA și este protejat de dispozițiile Legii 8/1996 privind drepturile de autor și a dispozițiilor legale privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială.

Vizitatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut al site-ului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al Asociației.

Niciun Vizitator nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site. Este interzisă orice utilizare a conținutului aplicației în alte scopuri decât cele permise expres prin prezenții T&C.

În cazul în care o persoană consideră că fragmente ale conținutului postat pe site-ul web încalcă un drept al său, acesta poate să contacteze Asociația utilizând datele de contact afișate pe site.

Garanții și răspundere

Asociația depune toate eforturile pentru a  garanta utilizarea conformă a site-ului dar nu garantează că acestea vor satisface cerințele Vizitatorilor.

Asociația garantează calitatea serviciilor oferite și buna credință în furnizarea acestuia și se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate legate de funcționarea site-ului web.

Fiind o accesare a site-ului și o transmisiune prin internet, Asociația nu garantează utilizarea paginii web fără erori sau întreruperi. Asociația nu este răspunzătoare și nu garantează pentru erori, pierderi de date sau întârzieri în transmiterea acestora, pentru infectarea sistemelor Vizitatorilor cu viruși informatici sau alte programe dăunătoare transmise prin intermediul utilizării site-ului dacă acestea nu se datorează unei culpe a Asociației.

Vom depune toate diligențe rezonabile de prevenire a oricăror disfuncționalități și fraudelor informatice, însă Asociația nu este răspunzătoare față de Vizitatori pentru folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia sau pentru eventualele daune pricinuite prin acțiuni ilicite ale terților.

Vizitatorul se obligă să respecte instrucțiunile și îndrumările primite de la Asociație atunci când apar nereguli în ceea ce privește defecțiunile sesizate și nu răspunde pentru daunele materiale, morale sau de altă natură produse Vizitatorilor, rezultate din utilizarea și/sau accesarea neautorizată a site-ului wwww.sexulvsbarza.ro.

Asociația nu răspunde de conținutul altor site-uri la care Vizitatorul ajunge prin utilizarea unor legături (link-uri) prezente pe site sau în conținutul comunicărilor realizate de Asociație.

Asociația are dreptul de a cesiona drepturile și obligațiile sale către o terță parte.

Termeni finali

Prezenților termeni și prezentelor condiții le sunt aplicabile dispozițiile legii române în vigoare la data accesării site-ului web de către Vizitator.

Nicio parte nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în temeiul prezentelor T&C, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră sau de un caz fortuit.

Următoarele cazuri vor fi asimilate forței majore: greve totale sau parțiale, implementarea de noi restricții la nivel legal, căderea sistemelor informatice sau a mijloacelor de telecomunicații utilizate de către Asociație sau utilizate pentru îndeplinirea propriilor obligații, etc.

Orice neînțelegere care ar putea să apară între Vizitator și Asociație cu privire la accesarea site-ului www.sexulvsbarza.ro se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanțele competente din România, de la sediul Asociației în conformitate cu legislația română în vigoare.

Date de contact

Asociația SEXUL vs BARZA

  • Sediul social: Oltenița, str. Cuza-Vodă nr. 165, județul Călărași
  • Nr. Înregistrare Registru Național: 18158/A/2014
  • Cod Unic de Înregistrare nr. 33619209
  • Email: contact@sexulvsbarza.ro
  • Președinte Adriana Radu

POLITICA DE RETUR

Prin realizarea unei donații online, utilizând site-ul nostru www.sexulvsbarza.ro, între dvs. și Asociația SEXUL vs BARZA (denumită în continuare ”Asociația”) se încheie un raport contractual încheiat la distanță, încheiat sub incidența OUG 34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.

Potrivit OUG 34/2014, este considerat contract la distanță orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.

Prezenta Politică se aplică doar în ceea ce privește persoanele fizice care aleg să facă o donație și care potrivit legii au calitatea de consumator.

Dvs. în calitate de consumator beneficiați de o perioadă de 14 zile pentru a renunța la donația făcută și pentru a vă primi banii înapoi, fără a fi nevoit să justificați decizia de retragere şi fără să suportați alte costuri suplimentare.

Termenul de 14 zile începe să curgă de la data la care ați realizat donația, aceasta fiind și data la care se consideră încheiat contractul dintre părți.

Înainte de expirarea perioadei de 14 zile, aveți obligația să ne notificați cu privire la decizia dvs. de a solicita restituirea donației. În acest scop puteți completa o declarație neechivocă prin completarea formularului din anexă și transmiterea acestuia la sediul Asociației sau prin trimiterea unui mail în acest sens la adresa contact@sexulvsbarza.ro. În cazul transmiterii retragerii prin mijloace electronice, vă vom comunica, fără întârziere, confirmarea de primire a formularului de retragere.

Notificarea prin care vă exprimați decizia de retragere trebuie să cuprindă: numele dvs., data la care ați făcut donația, suma donată, modalitatea de plată a sumei precum și datele contului bancar unde doriți să vă fie restituită suma.

Ulterior primirii solicitării de retragere vă vom contacta pentru a stabili în concret modalitatea de returnare a sumei.

Rambursarea sumei donate va fi realizată fără întârzieri nejustificate şi nu mai târziu de 14 zile de la data la care ne- a fost notificată decizia dvs. de retragere.

Colectivul SEXUL vs BARZA