Skip to content
Menu

Proiecte

EASIER – Dezvoltarea sustenabilității financiare SEXUL vs BARZA

Proiectul răspunde atât la nevoia de sprijin pentru domeniul educației sexuale, cât și la dezvoltarea sustenabilității financiare a asociației.

COLABORAREA
CU
TikTok

TikTok sprijină SEXUL vs BARZA pentru că se aliniază la scopurile brandului de a promova diversitatea, egalitatea și incluziunea.

Gestionarea unui grup de suport online pentru victimele abuzului

Proiectul de față susține o comunitate de femei în educarea cu privire la tipurilor de abuz existente și în împărtășirea experiențele într-un spațiu sigur.

EGALIS: Egalitate de gen prin schimbare socială și educație

Pornind de la premisa că egalitatea de gen trebuie să fie o valoare fundamentală în societate, proiectul acționează în domeniul care generează schimbarea cea mai profundă: educația.

Consiliere online comprehensivă în domeniul sănătății reproductive și sexuale adolescenții și tinerii din România

Proiectul crește accesul la informarea gratuită și corectă științific privind sănătatea sexuală și reduce stigma asociată cu acest subiect în rândul românilor, cu un focus special pe femei tinere și fete.