Skip to content
SEX, BANI, BEBELUȘI: ECONOMIE PRIN EDUCAȚIE SEXUALĂ?
Menu

SEX, BANI, BEBELUȘI: ECONOMIE PRIN EDUCAȚIE SEXUALĂ?

Care sunt CONSECINȚELE ECONOMICE ale INTRODUCERII UNUI PROGRAM ȘCOLAR NAȚIONAL OBLIGATORIU ȘI INTRACURRICULAR DE EDUCAȚIE SEXUALĂ în ROMÂNIA?

Costuri medicale pe anul 2015:

Indicator de sănătate sexuală Număr de cazuri    Cost mediu/caz

Totalul de costuri medicale

fără educație sexuală

Nașteri nedorite        18 633 (15-19)        416 € (15-19)

33 milioane €

Avorturi        19 647 (15-24)          84 € (15-24)
Sifilis             205 (15-24)        360 € (15-24)
HIV             125 (15-24) 188 177 € (15-24)

(costul mediu pe viață: 32 ani)

 

Costuri program educație sexuală pe an în România raportat la intervenția din Estonia: 1,8 milioane €.  

Reducerile observate în Estonia 2001-2009: Nașteri nedorite 9%; avorturi: până la 42%; sifilis și HIV/SID: până la 96%.

Cazuri evitate printr-o intervenție de educație sexuală în România: Dacă pe an în România efectele obținute ar fi 50% din cele observate în Estonia tot pe un an, 90 de tinere între 15 și 19 ani n-ar mai naște, 415 persoane între 15-24 de ani n-ar mai face avort, 11 n-ar mai avea sifilis, 6 nu s-ar mai îmbolnăvi de HIV. În cel mai bun scenariu,  cu 100% din efectele din Estonia, un număr dublu de cazuri ar fi evitat: 180 de nașteri, 830 de avorturi, 22 cazuri de sifilis și 12 cazuri de HIV!

Costuri evitate printr-o intervenție de educație sexuală în România: Când comparăm costurile totale când n-avem educație sexuală cu costurile totale reduse prin educație sexuală adunate cu cât ar costa program național de educație sexuală, observăm asta: În cel mai rău caz, dacă lucrurile ar merge pe jumătate ca în Estonia, ar trebui să investim 580 000 €. Iar în cel mai bun caz, când efectele ar fi fix cele din Estonia, am reuși chiar să economisim pe an 670.000 €.

Concluzie: Costurile unui PROGRAM ȘCOLAR NAȚIONAL OBLIGATORIU ȘI INTRACURRICULAR DE EDUCAȚIE SEXUALĂ în România au potențialul să fie compensate prin reducerile în costuri medicale care ar fi obținute prin acest program național, sub metodele de calcul din acest studiu pilot.

Limitări: Există o mulțime de alte categorii de costuri care nu au fost incluse în acest studiu pilot.  Costurile totale directe pentru sarcini, nu doar cele pentru nașteri. Costurile indirecte pentru susținerea tinerilor care trăiesc cu HIV/SIDA: până la o jumătate de milion de Euro pe an în plus. Costurile indirecte legate de ce înseamnă abandonul școlar în urma unei sarcini pentru economia noastră. Costurile indirecte pentru copiii abandonați în centre ale statului. Costurile intangibile, de necalculat ale suferinței lor. Costurile de necalculat ale morții mamelor tinere, România fiind pe primul loc în Europa la mortalitate maternă.

Viziune: Și mai departe de orice calcul, educația pentru sănătatea reproducerii și a sexualității, ca parte dintr-o educație modernă deja standard în alte țări nu ne-ar costa mult, dar ar ajuta enorm. România are cel mai mic procent din PIB investit în sănătate și educație publică din Uninea Europeană. Dacă vrem ca țara noastră să meargă în direcția cea bună, trebuie să decidem acum să investim în viitorul tinerilor din România, pentru a crea cetățeni informați, cu încredere în propriile forțe, mulțumiți de ce le oferă țara în care s-au născut, în care să-și dorească să rămână. Și să construiască la rândul lor lucruri bune mai departe.

Deci haideți să #investimcudragoste

Întreg studiul pilot se poate descărca și consulta aici/The pilot study can be downloaded here:  Adriana Radu Pilot Study Analysis of the Economic Consequences of a Country Wide School Based Compulsory and Intracurricular Sexuality Education Program in Romania

You can also read the abstract in English and in German below:

ABSTRACT

Sexuality education is mandatory by law in Romania, but de facto scarce in schools. Romania has the second highest adolescent fertility rate in the European Union, while about 10% of abortions are provided to 15 to 19 year olds. Moreover, Romania has the highest and second highest rate of syphilis cases in 15 to 19 year olds and 20 to 24 year olds, respectively, while also having the highest HIV incidence among 15 to 24 years olds in Europe.

The purpose of this pilot study was to analyze the consequences of introducing a country-wide, school-based, compulsory and intracurricular sexuality education program in Romania. The core of this study consisted of of a modelled cost analysis of four selected sexual health indicators: unintended birth, abortion, syphilis and HIV/AIDS. The two age categories of interest were 15-19 and 20-24 years olds in Romania. Additionally, a national-level sexuality intervention was modeled for Romania, based on the sexuality education program in Estonia. The cost analysis was in part made from the societal perspective and in part from that of the cost-bearers.

Hospital costs and HIV/AIDS national health program costs related to the four sexual health indicators were used to calculate an average cost per case for each type of indicator. By multiplying the average cost per case with the incidences for 2015, the cost in status quo, meaning without a compulsory sexuality education program in Romanian schools, was obtained. Potential savings in medical costs, linked to averted cases of unintended birth, abortion, syphilis and HIV/AIDS in 15-19 and 20-24 year olds were calculated. A best case scenario and a worst case scenario were developed based on the outcomes of the sexuality education program introduced in Estonia. Additionally, the cost of a compulsory national sexuality education intervention in Romanian schools was calculated, also modelled on the Estonian program. The reduced medical cost and the cost of the sexuality education intervention were added to obtain the cost in intervention. Finally, the cost in status quo and the cost in intervention were compared in both scenarios.

In the best case scenario, €668,418 in medical costs would be saved. Furthermore, 180 unintended births, 830 abortions, 22 new syphilis cases and twelve new HIV/AIDS cases in 15-24 year olds would be averted. In the worst case scenario, an investment of €580,584 would be required. However, 90 unintended births, 415 abortions, eleven new syphilis cases and six new HIV/AIDS cases would still be averted.

The results indicate that the cost of a school based compulsory and sexuality education intervention at national level would be compensated through the reductions in medical costs attainable through the intervention. Taking these results into account, in the context of the high need for sexuality education among young people in Romania, the development and introduction of a compulsory intracurricular sexuality education program in all Romanian schools is recommended. 

ZUSAMMENFASSUNG

Sexuelle Aufklärung ist in Rumänien per Gesetz zwingend vorgeschrieben, jedoch in der Praxis eher selten an Schulen vorzufinden. Rumänien hat die zweithöchste Fertilitätstsrate unter Teenagern in der EU und etwa 10 % aller Abtreibungen gehen auf das Konto der 15 – 19 jährigen. Zudem hat Rumänien die höchste Rate an Syphilis-Fällen unter den 15 bis 19 jährigen sowie die zweithöchste unter den 20 bis 24 jährigen. Dem entsprechend ist in Rumänien auch die höchste HIV-Inzidenz in der EU  unter den 15 bis 24 jähren zu verzeichnen.

Das Ziel dieser Pilotstudie war es, die Konsequenzen durch die Einführung eines nationalen verpflichtenden Programms für sexuelle Aufklärung innerhalb des Lehrplans an rumänischen Schulen zu untersuchen. Das Hauptaugenmerk fiel dabei auf eine Kostenanalyse für 4 ausgewählte Indikatoren der sexuellen Gesundheit: ungewollte Geburt, Abtreibung, Syphilis und HIV/AIDS. Die beiden relevanten Altersgruppen waren 15 bis 19 sowie 20 bis 24 jährige in Rumänien. Die landesweite Intervention wurde dabei auf der Basis eines bereits in der Praxis durchgeführten Programms für sexuelle Aufklärung aus Estland entwickelt. Die Kostenanalyse wurde zum Teil aus der gesellschaftlichen Perspektive, zum Teil aus der Kostenträger-Perspektive betrachtet.

Die Krankenhauskosten und die Kosten des nationalen HIV/AIDS Gesundheitsprogrammes bezogen auf die die 4 Indikatoren für sexuelle Gesundheit wurden herangezogen, um die durchschnittlichen Kosten pro Fall für jeden Indikatortyp berechnen zu können. Durch das Multiplizieren der durchschnittlichen Fallkosten mit den Inzidenzen aus dem Jahr 2015 erhielt man die Kosten im Status Quo, was den Kosten ohne eines verpflichteten Programmes für sexuelle Aufklärung an rumänischen Schulen entsprach. Im Anschluss wurden die potentiellen Einsparungen der medizinischen Kosten berechnet, die direkt mit den verhinderten Fällen von ungewollten Geburten, Abtreibung, Syphilis und HIV/AIDS bei 15 bis 19 und 20 bis 24 jährigen verknüpft waren. Hiefür wurden ein Best-Case-Szenario und ein Worst-Case-Szenario der verhinderten Fälle entwickelt, die auf dem estnischen Programm für sexuelle Aufklärung basierten. Zusätzlich wurden die Kosten dieses Programms für sexuelle Aufklärung an rumänischen Schulen berechnet, was ebenfalls aus dem estnischen Programm abgeleitet wurde. Die reduzierten medizinischen Kosten und die Kosten von sexueller Aufklärung wurden addiert um die Gesamtkosten der Intervention zu erhalten. Zum Schluss wurden die anfangs berechneten Kosten im Status Quo mit den Kosten der Intervention für beide Szenarien verglichen.

Im Best-Case-Szenario würden ca. 668,418 € eingespart werden. Zusätzlich würden 180 ungewollte Geburten, 830 Abtreibungen, 22 neue Syphilis Fälle und 12 neue HIV/AIDS Fälle bei den 15 bis 24 jährigen verhindert werden. Im Worst-Case-Szenario wäre ein zusätzlicher Finanzbedarf von 580,584 € erforderlich. Jedoch würden auch in diesem Szenario immerhin 90 ungewollte Geburten, 415 Abtreibungen, 11 neue Syphilis Fälle und 6 neue HIV/AIDS Fälle verhindert werden.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Kosten eines landesweiten verpflichtenden Programms für sexuelle Aufklärung an Schulen mit den durch die Intervention erzielten Einsparungen der medizinischen Kosten kompensiert werden. Berücksichtigt man den großen Bedarf an sexueller Aufklärung unter Jugendlichen in Rumänien, wird die Entwicklung und die Einführung eines verpflichtenden Programms für sexuelle Aufklärung innerhalb des Lehrplans an allen rumänischen Schulen empfohlen