Skip to content
Menu

„Să se revizuiască, primesc! dar să nu se schimbe nimic”. Răspunsul Ministerului Educației la solicitarea ONG-urilor de a introduce obligatoriu educație sexuală în școli

La începutul lunii noiembrie mai multe organizații nonguvernamentale au trimis Ministerului Educației și Ministerului Sănătății o scrisoarea deschisă prin care solicitau ca și elevii din România să beneficieze de ore de educație sexuală în școli, la fel cum beneficiază de acest lucru elevii din majoritatea țărilor europene.

În scrisoare se amintea despre scandalul iscat în localitatea Segarcea, în care un tânăr infectat cu HIV a contagiat mai multe persoane din localitate. De asemenea, se sublinia faptul că România are una dintre cele mai ridicate rate de sarcini la adolescente din Europa și că discriminarea pe baza orientării sexuale, precum și discriminarea față de persoanele afectate cu HIV se află la cote ridicate în România. Acestea au fost o parte din motivele pentru care organizațiile nonguvernamentale au arătat că este absolut necesar ca tinerii din România să beneficieze de informații de educație sexuală.

În scrisoarea deschisă s-a solicitat celor două ministere să inițieze demersurile pentru ca materia ”Educație pentru Sănătate”, ce cuprinde și capitole privind sănătatea reproducerii și familiei, să devină materie din cadrul trunchiului comun de discipline școlare.

După 3 săptămâni, Ministerul Educației, prin intermediul Direcției Generale de Educație și Învățare pe tot Parcursul Vieții, a dat un răspuns respectivei scrisori.

Răspunsul Ministerului Educației reprezintă un inventar al posibilităților existente la ora actuală în învățământul preuniversitar de a furniza elevilor informații de educație sexuală. Astfel, se arată că există o materie opțională intitulată ”Educație pentru Sănătate” care cuprinde și noțiuni de ”sănătatea reproducerii și familiei” însă fără a se menționa efectiv ce procent din școlile din România pun elevilor la dispoziție această materie. Din informațiile pe care le deține Coaliția pentru Egalitate de Gen, numărul de școli în care se predă această materie este foarte mic.

De asemenea, Ministerul Educației amintește că există activități extracurriculare și extrașcolare pe tema educației sexuale, din nou, fără a prezenta cifre cu privire la câți elevi au beneficiat de aceste activități și numărul de ore în care ele au avut loc (după informațiile Coaliției pentru Egalitate de Gen, este vorba de activități care au loc în special în ”Săptămâna Altfel”, în parteneriat cu organizații non-guvernamentate sau medici entuziaști care vor să asigure tinerilor o minimă conștientizare cu privire la teme ce țin de drepturi sexuale și reproductive, metode de contracepție, prevenirea și tratarea abuzurilor sexuale etc.).

Ministerul Educației Naționale arată în răspunsul transmis ONG-urilor că încurajează unitățile de învățământ să realizeze ore de educație pentru sănătate, fără a specifica în ce mod se întâmplă acest lucru.

Ministerul Sănătății nu a dat nici un răspuns până în acest moment la scrisoarea deschisă transmisă.

Puteți consulta răspunsul Ministerului Educației aici: Răspuns-Scrisoare-Educație-Sexuală-obligatorie-în-școli-Mininisterul-Educației

Text preluat de pe platforma Ongen.ro.

Imagine reprezentativă: William Wordsworth, portret de Benjamin Robert Haydon, 1842.